Bokslipp: Ulovlig medisin

Arrangementsinformasjon

Andreas Wahl Blomkvist er lege i rus- og avhengighetsmedisin, men er mest kjent for sin kunnskap om ulovlige rusmidler og deres terapeutiske potensiale. Den 23. oktober gjester han storsalen på Chateau Neuf for å snakke om sin nye bok, Ulovlig Medisin, som slippes på Frisk forlag dagen før. 

Interessen for medisinsk bruk av ulovlige rusmidler som MDMA, LSD, cannabis, psilocybin og ketamin har skutt i været de siste årene. Flere forskningsprosjekter har publisert svært lovende studier på rusmidlenes effekt mot diagnoser som PTSD, avhengighet og depresjon.

I Ulovlig Medisin gjør Blomkvist opp status for forskningen og rusmidlene, og gir sitt bidrag til å bryte ned århundrelange tabuer rundt rusmidler og deres terapautiske effekt. I Studentersamfundet vil han foredra over noen av bokens sentrale tema, og besvare spørsmål fra publikum. 

I tillegg vil Lowan H. Stewart og Tor-Morten Kvam, begge styremedlemmer i Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap og tilknyttet PsykForsk ved Nordre Østfold DPS, holde innlegg om henholdsvis ketamin, depresjon og selvmord og assistert psykedelisk terapi med MDMA og psilocybin.